Pravila privatnosti GDPR

Poštovani korisnici naših usluga,

dana 25. svibnja 2018. počela je obvezna primjena odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR ili Uredba), koja štiti privatnost pojedinaca i obvezuje sve subjekte koji koriste osobne podatke građana EU na odgovornost za zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti tih podataka.

U smislu Uredbe i ove informacije ispitanik je fizička osoba (pojedinac) čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više obilježja specifičnih za njen fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

KOJE INFORMACIJE O VAMA PRIKUPLJAMO?

Protektum vrata, kao voditelj obrade, obrađuje osobne podatke svojih klijenata, dobavljača, radnika i trećih osoba vezano isključivo za svrhu namjere sklapanja ili provedbe poslovnog odnosa i ne koristi ih u bilo koje druge svrhe.

Protektum vrata prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke kada ih upisujete na našim Internet stranicama, kada sudjelujete u anketama, pošaljete nam informaciju, upit ili zahtjev ili uz Vašu izričitu privolu, ali samo u svrhu u koju su podaci dani. Informacije o korištenju Internet stranice se prikupljaju uz pomoć kolačića (eng. cookies).

KAKO KORISTIMO INFORMACIJE O VAMA?

Informacije o Vama koristimo kako bismo ispunili svrhu prikupljanja podataka tj. našeg poslovnog odnosa, odgovorili na Vaš upit ili Vas, uz Vašu privolu, obavijestili o relevantnim poslovnim informacijama ili događajima.

U pojedinim slučajevima možemo podijeliti ili prenijeti Vaše osobne podatke ako to nalaže zakon, pravne obveze poduzeća ili ako ste za to dali izričitu privolu.

Osiguravamo da su osobni podaci svih ispitanika pohranjeni u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko to nalaže pojedini propis.

Podatke prikupljene temeljem privole pohranjujemo do opoziva privole.

MARKETING- želite li ovo???

Željeli bismo Vam slati informacije o proizvodima i uslugama koje bi Vas mogle zanimati i to poštom, e-poštom i telefonom.

Ako ste dali privolu za primanje marketinških poruka, uvijek ju možete povući.

Imate pravo u bilo kojem trenutku prekinuti primanje marketinških poruka ili dijeljenje Vaših osobnih informacija danih privolom.

PRISTUP INFORMACIJAMA I ISPRAVKE

Imate pravo tražiti kopiju ili ispravak osobnih podataka koje imamo o Vama. Ukoliko želite pristupiti dijelu ili svim Vašim osobnim podacima, više informacija možete naći u dijelu Informacije ispitanicima.

COOKIES (KOLAČIĆI)- koristite li cookiese?

Kolačići (eng. cookies) su tekstualne datoteke spremljene na Vašem računalu koje skupljaju standardne Internet informacije i informacije o ponašanju korisnika naših Internet stranica. Ova informacija se koristi za praćenje korištenja naših Internet stranica i izradu statističkih izvješća o aktivnostima na našim Internet stranicama.

Možete prilagoditi svoj Internetski preglednik tako da ne prihvaća kolačiće, ali u tom slučaju neke od značajki naših Internet stranica neće raditi ispravno.

DRUGE INTERNET STRANICE

Naše Internet stranice sadrže poveznice na druge Internet stranice. Ove informacije primjenjuju se samo na Internet stranice Protektum vrata i ako posjetite druge Internet stranice trebali biste pročitati njihova pravila zaštite privatnosti.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Za sva pitanja o vašim osobnim podacima koje Protektum vrata obrađuje molimo kontaktirajte :…..

Prava ispitanika

U cilju poštivanja povjerljivosti i zaštite osobnih podataka osiguravamo sva predviđena prava ispitanicima:

a) Pravo na informaciju o obradi i pristup vlastitim osobnim podacima – ispitanik ima pravo kontaktirati Protektum vrata i dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje ima pravo u svezi zaštite osobnih podataka. Protektum vrata će na zahtjev ispitanika dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

b) Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo i obvezu bez nepotrebnog odgađanja zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Protektum vrata komunicira svaki ispravak osobnih podataka svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci (ako je to slučaj), osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Protektum vrata obavješćuje ispitanika o tim primateljima ako to ispitanik zatraži.

c) Pravo na brisanje (pravo na zaborav) – ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev za brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose. Opravdan zahtjev za brisanjem podataka ispunit će se bez nepotrebnog odgađanja. Ako ispitanik ima pravo na brisanje podataka, ali brisanje nije moguće ili je povezano s nerazmjernim troškovima, podaci će se na primjeren način zaštititi od neovlaštene obrade s ciljem zaštite prava ispitanika. Moraju se poštivati propisani rokovi čuvanja podataka. Protektum vrata komunicira svako brisanje osobnih podataka svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor. Protektum vrata obavješćuje ispitanika o tim primateljima, ako to ispitanik zatraži.

d) Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade za slučajeve osporavanja točnosti, nezakonitosti obrade ili prestanka potrebe za obradom. Obrada mora biti ograničena u slučaju prigovora na obradu kada je potrebno utvrditi nadilaze li legitimni razlozi Protektum vrata razloge ispitanika. Možemo obrađivati osobne podatke i kada je obrada ograničena uz danu privolu ispitanika ili kada je obrada nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

e) Pravo na prenosivost podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje nam je pružio u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade bez ometanja od strane Protektum vrata, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.

f) Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Mi ćemo razmotriti zaprimljeni prigovor i poduzeti odgovarajuće postupke. Također, ispitanik ima pravo na podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

g) Pravo na povlačenje privole – ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Povlačenje privole odvija se na isti način kao što je privola i dobivena. Razmotrit ćemo zaprimljeni zahtjev za povlačenje privole i poduzeti odgovarajuće postupke.

Ako smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, ispitanik ima pravo kontaktirati Protektum vrata na ???? UPIŠI KONTAKT.

Također, ispitanik ima pravo na podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.